Er is weer een barcommissie

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hadden Barth van der Leck en Lambertus Bongers aangegeven, dat zij het bestuur wel wilden ontlasten, door zitting te nemen in de barcommissie. 

 

De afgelopen twee jaar waren het Leo Termijn en Julio Araque, die het indelen van bardiensten op zich hadden genomen, maar vanaf dit jaar hadden de bestuursleden Cor Kooijman en Nico de Lange deze taken er tijdelijk bij genomen. Cor en Nico hebben een goed gesprek met Barth en Lambertus gehad, waarna zij er mee hebben ingestemd om de barcommissie te willen gaan bemannen. Als ieder lid van onze vereniging zich bewust zou zijn van het feit, dat MatchPoint alleen 7 dagen in de week open kan zijn, als zij ook enige bardiensten voor hun rekening willen nemen, heeft de barcommissie een heel makkelijke taak. Zeker met ons huidige indelingssysteem, waarbij je jezelf heel makkelijk kan inplannen in ons barrooster. Helaas leert de praktijk, dat er altijd een aantal leden zijn, die maar blijven afwachten in de hoop, dat een ander die bardiensten wel zal doen.

En daar komt de barcommissie in actie. Zij moeten zorgen, dat de bardiensten eerlijk en rechtvaardig over alle leden worden verdeeld. Helaas houdt dat in, dat leden, die niet aan hun verplichting voldoen (4 bardiensten per jaar), er herhaaldelijk op gewezen zullen gaan worden, dat zij zich nu toch echt moeten gaan indelen en anders na afloop van het jaar de hiervoor afgesproken sanctie zullen krijgen opgelegd. Deze sanctie kan oplopen tot € 50,00! Het bestuur is heel blij dat Barth en Lambertus deze taak op zich willen nemen en hoopt, dat onze leden hen hierin steunen door het ze niet al te lastig te maken. Als je als nieuw lid nog geen bardiensten hebt gedaan, neem dan contact met hen op om samen een inwerkdatum af te spreken. Ben je om één of andere reden (tijdelijk) echt niet in staat om bardiensten te verrichten, neem ook dan tijdig contact op met de barcommissie of het bestuur om hier afspraken over te maken. 

Nieuws overzicht