Hoe staat het met de competitie?

Om deze logische vraag te kunnen beantwoorden citeren we het volgende uit een NTTB-brief van 15 januari: "Wij hebben ook vele reacties over het onderbreken van de competities ontvangen. Een aantal reacties gaat ook over de in 2020 betaalde competitiebijdrage.

Samen met de acht afdelingen hebben wij eerder al aangegeven, dat wij het hervatten van de najaarscompetitie altijd als vertrekpunt hebben genomen om niet twee keer achter elkaar een competitie af te moeten breken en niet uit te kunnen spelen. Uit de discussie met de afdelingen is duidelijk geworden dat er verschillen zijn en dat er ruimte moet komen om maatwerk voor de afdelingen te bieden. Wij hebben dan ook, gezien de verlenging van de beperkingen door de overheid, de volgende uitgangspunten afgestemd die wij graag aan u willen communiceren om meer duidelijkheid te geven. Uitgangspunten:

 Wij richten ons op het najaar 2021 wat betreft het starten van een volledige nieuwe competitie.
 Het blijft het streven de najaarscompetitie 2020 uit te spelen. Of dat haalbaar is wordt uiterlijk 31 maart 2021 bepaald.
 De afdelingen hebben dan de ruimte om een keuze te maken tussen het hervatten van de najaarscompetitie 2020 of het spelen van een beperkte voorjaarcompetitie 2021. Afstemming
hierover volgt uiterlijk 31 maart 2021.
 Als aanvulling op dit programma kan een afdeling ervoor kiezen om andere vormen van competitie in de vorm van bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisselingen te organiseren.
 Het Hoofdbestuur zal bij de Bondsraad, na overleg en bespreking met de Financiële Commissie, een voorstel indienen om eenmalig de competitiebijdrage, voor de voorjaarscompetitie 2021, niet in rekening te brengen. De financiële impact is groot: namelijk € 333.000,-. We hebben als vereniging een algemene reserve die deze tegenvaller eenmalig kan dragen. De Bondsraad dient hierover een besluit te nemen. 
 
Op basis van deze uitgangspunten heeft het Hoofdbestuur op voordracht van de afdelingsvoorzitters de volgende beslissingen genomen:
1. Uiterlijk 31 maart wordt een definitief besluit genomen over een voortzetting van de najaarscompetitie 2020 of een verkorte voorjaarscompetitie;
2. Als op 31 maart geen duidelijkheid mogelijk is over een herstart van de najaarscompetitie dan wel het spelen van een verkorte voorjaarscompetitie, is de eerstvolgende competitie de
najaarscompetitie 2021;
3. Voor de afdelingen die de najaarscompetitie 2020 niet uitspelen maar een aangepaste voorjaarscompetitie gaan spelen, zal (ook) geen competitiebijdrage in rekening worden gebracht;
4. Voor het niet in rekening brengen van de competitiebijdrage is een besluit nodig van de Bondsraad."

Uit deze tekst blijkt dus dat er tot uiterlijk 31 maart nog veel onduidelijkheid zal zijn over het al dan niet uitspelen van de najaarscompetitie 2020 en dat dan vervolgens aan de afdelingen wordt overgelaten of ze dat ook gaan doen of liever een beperkte voorjaarscompetitie gaan spelen. Ook over het niet heffen van de competitiebijdrage moet nog een definitief besluit worden genomen.

Nieuws Overzicht