Geen herstart voor de Najaarscompetitie 2020

In een brief aan de besturen en competitieleiders heeft de NTTB laten weten dat, gezien de onzekerheid over een mogelijke startdatum, er pas in het najaar van 2021 een geheel nieuwe competitie van start zal gaan. De vorige afgebroken competitie zal dus niet meer hervat worden. De gevolgen lees je in onderstaande brief:

Inmiddels is duidelijk dat zeker tot 20 april beoefening van binnensport niet toegestaan is. We verwachten dat wanneer binnensport weer mogelijk is, dit in eerste instantie alleen op beperkte schaal en in verenigingsverband zal zijn. Wanneer het spelen van wedstrijden weer mogelijk is, is op dit moment niet te zeggen. De kans dat dit vóór de zomervakantie zal kunnen is echter zeer klein. In aanmerking nemend dat ook enkele weken nodig zullen zijn voor het herstarten van de competitie, is het uitspelen van de najaarscompetitie 2020 daarmee niet meer realistisch. Het Hoofdbestuur heeft daarom in afstemming met de acht afdelingen besloten:
1. De najaarscompetitie 2020, zowel landelijk als in de afdeling, niet in het voorjaar van 2021 uit te spelen. Er zal ook geen voorjaarscompetitie 2021 starten.
2. De eerstvolgende competitie zal derhalve de najaarscompetitie 2021 zijn. We zijn optimistisch dat dit mogelijk moet zijn. Dit wordt een volledige nieuwe competitie.
3. In de periode tot de start van de najaarscompetitie kan een afdeling, indien de voorschriften van de overheden dit toelaten, ervoor kiezen om andere wedstrijdvormen zoals bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisselingen te organiseren.
 
Dit betekent voor de najaarscompetitie 2020:
1. Alle nog te spelen wedstrijden komen te vervallen.
2. Alle tot 13 oktober 2020 gespeelde competitiewedstrijden tellen niet meer mee in de competitiestanden.
3. De individuele wedstrijden van alle competitiewedstrijden en toernooien die tot en met 13 oktober 2020 zijn gespeeld tellen wel mee in de ELO-ranglijst.
 
Dit betekent voor de najaarscompetitie 2021:
1. Op dit moment is het uitgangspunt dat in september weer volgens een normaal wedstrijdrooster kan worden gespeeld.
2. De najaarscompetitie 2021 is een geheel nieuwe competitie. Afdelingen kunnen ervoor kiezen een eerder begonnen competitie te hervatten.
3. Alle teams die in de najaarscompetitie 2020 uitkwamen in de landelijke seniorencompetitie worden ingedeeld in de klasse waarin zij in de najaarscompetitie 2020 uitkwamen. De competitieleider kan significant zwakker samengestelde teams in een lagere klasse indelen.
4. Alle jeugdcompetities, landelijk en afdelingen, worden geheel opnieuw ingedeeld volgens de leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2021/2022. Als gevolg van de veranderingen per 1 juli 2021 van de leeftijdsindeling van de jeugd mogen alle spelers die in de najaarscompetitie 2020 in de jeugdcompetitie uitkwamen in 2021/2022 in de jeugdcompetitie blijven spelen.
5. De afdelingscompetities worden ingedeeld door de afdelingen. Afdelingen bepalen zelf hoe hun najaarscompetitie 2021 ingedeeld zal worden.
Voor de nationale toernooien is de situatie vergelijkbaar. Besloten is alle nationale toernooien tot en met juni af te gelasten.
 
Wat betekent dit voor de najaarscompetitie 2021 senioren?
1. In principe zullen alle teams in de landelijke seniorencompetitie worden ingedeeld in de klasse waarin zij in de najaarscompetitie 2020 uitkwamen. Indien de samenstelling van een team is veranderd en het team daardoor significant zwakker is geworden dan in de najaarscompetitie 2020, kan de betrokken competitieleider een team in een andere klasse indelen.
2. Verenigingen kunnen in alle gevallen zelf verzoeken een team in een lagere klasse in te delen.
3. De najaarscompetitie 2021 is een volledig nieuwe competitie met een geheel nieuwe opgave van teams.
4. Daar waar beslissingen rond indelingen worden genomen gebaseerd op ELO-ratings, worden de ELO-ratings per 1 januari 2021 gehanteerd. In deze ratings zijn de resultaten van alle wedstrijden die tot en met 1 januari 2021 zijn gespeeld verwerkt, alsmede alle toernooiresultaten tot en met 13 oktober 2020.
Wat betekent dit voor de najaarscompetitie 2020 jeugd?
1. De najaarscompetitie 2021 is een volledig nieuwe competitie. Alle jeugdcompetities zullen dus geheel opnieuw worden ingedeeld volgens de leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2021/2022.
2. Als gevolg van de veranderingen per 1 juli 2021 van de leeftijdsindeling van de jeugd kunnen spelers, geboren in 2002, ook in het seizoen 2021/2022 nog in de jeugdcompetitie uitkomen. Alle spelers die in de najaarscompetitie 2020 in de jeugdcompetitie uitkwamen kunnen in 2021/2022 in de jeugdcompetitie blijven spelen.
3. Daar waar beslissingen rond indelingen worden genomen gebaseerd op ELO-ratings, worden de ELO-ratings per 1 januari 2021 gehanteerd. In deze ratings zijn de resultaten van alle wedstrijden die tot en met 1 januari 2021 zijn gespeeld verwerkt, alsmede alle toernooiresultaten tot en met 13 oktober 2020.
Wat betekent dit voor de nationale toernooien?
1. Alle nationale toernooien tot 1 juli 2021 komen te vervallen.
2. Het Hoofdbestuur heeft besloten de Nederlandse kampioenschappen voor A-spelers niet op 12 en 13 juni te spelen. Het Hoofdbestuur onderzoekt of de NK-A op een nader te bepalen datum in het najaar gespeeld kan worden.
3. Uitgangspunt is dat alle nationale toernooien voor het seizoen 2021/2022 volgens planning gespeeld kunnen worden.
4. Alle nationale jeugdtoernooien zullen in het seizoen 2021/2022 in de nieuwe leeftijdsklassen worden gespeeld (U19, U17, U15, U13 en U11). Dit betekent dat alle spelers die in het seizoen 2020/2021 jeugdtoernooien konden spelen ook in het seizoen 2021/2022 jeugdtoernooien kunnen spelen.
5. Over de gevolgen voor de toernooilicenties volgt nadere informatie in april.
 
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Wim van der Burgt
Actueel Overzicht