Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden:

Dagelijks bestuur:       Voorzitter

                                       Secretaris

                                       Penningmeester

Bestuurslid facilitaire zaken                     

Bestuurslid algemene zaken.                    

De leden zijn eigenaar van de vereniging. Via de ALV (algemene ledenvergadering) kunnen zij hun stem uitbrengen en de bestuursleden kiezen. Het bestuur moet elk jaar verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en goedkeuring vragen over het beleid en financiële zaken en begroting voor komend jaar.

Het bestuur stippelt het beleid uit en stuurt de commissies aan die dit moeten uitvoeren.

Het gehele bestuur mailen kan via bestuur@ttv-a66.nl

 

Commissie pagina's Overzicht