Jeugd commissie

Sinds september 2007 wordt de jeugd van Alexandria vertegenwoordigd door een jeugdcommissie.

De jeugdcommissie richt zich, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, op het enthousiast maken en houden van de jeugd voor de tafeltennissport in het algemeen.

In het bijzonder is de aandacht daarbij gericht op het werven, opvangen en behouden van jeugdleden voor Alexandria ’66 en het stimuleren van actieve deelname aan het verenigingsleven.

Dit kan gebeuren door o.a. te zorgen voor:

  • goede opvang en begeleiding van (aspirant)leden bij de trainingen, wedstrijden en toernooien;
  • communicatie en overleg met ouders/verzorgers, waardoor de betrokkenheid bij de vereniging wordt vergroot;
  • organiseren van (niet-)tafeltennis gerelateerde activiteiten en het stimuleren van deelname daaraan door het aanbod af te stemmen op de behoefte;
  • jeugdspelers die plezier beleven aan hun sport.
 

De jeugdcommissieleden zijn het aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders/verzorgers maar ook voor andere leden van de vereniging.

 In de commissie hebben plaats
  • voorzitter;
  • coördinator toernooien jeugd
  • algemeen lid/leden
  • jeugdleden
De jeugdcommissie vergaderd 1 keer per maand of 2 maanden. 

1 keer per jaar of seizoen houden we voor de jeugd een bijeenkomst, zodat we een inventarisatie kunnen maken wat de wensen en behoeftes zijn van alle jeugdleden. 

 

Vragen?     mail dan naar:   jeugdcommissie@ttv-a66.nl

Commissie pagina's Overzicht