Contributie

De contributie wordt bij TTV Alexandria ’66 tweemaal per jaar vastgesteld. Je ontvangt dan ook tweemaal per jaar een factuur van de penningmeester met het verzoek om de contributie voor het betreffende half jaar binnen 30 dagen te voldoen.

Voor 2021 gelden de volgende bedragen (per half jaar):

• Inschrijfgeld (nieuw lid) :  € 5,00 
• Basiscontributie NTTB  :  € 10,00 
• A'66  contributie     
  • Jeugd (tot 18 jaar) :  € 68,50 
  • Senior (tot 62 jaar) :  € 78,00 
  • Senior (63 jaar en ouder) :  € 55,00 
•  Deelname competitie    
  • Jeugd   :  € 17,50 
  • Senior   :  € 27,00 

Houders van de Rotterdampas kunnen een korting van € 25,00 verkrijgen door een kopie van de pas toe te zenden aan de penningmeester. De korting wordt vervolgens toegekend op de factuur voor de tweede helft van het jaar. Dit bedrag kun je dus niet zelf verrekenen.

Indien een lid door omstandigheden langdurig niet in staat is om te tafeltennissen (training, vrij spelen en wedstrijden) dan kan een aanvraag gedaan worden om het lidmaatschap om te zetten naar een "slapend" lidmaatschap. Indien het bestuur hiermee akkoord gaat, is er per half jaar naast de verplichte Basiscontributie NTTB tevens een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten verschuldigd.

Voor leden met een zeer laag inkomen bestaan er enkele mogelijkheden voor een tegemoetkoming of andere betaalafspraken. Ook kan er mogelijk een beroep worden gedaan op ons "backHandpotje" waar leden een vrijwillige bijdrage in storten om andere leden te kunnen helpen. Vraag naar de mogelijkheden bij de penningmeester.