Contributie

De contributie wordt bij TTV Alexandria ’66 tweemaal per jaar aan de leden doorbelast. Je ontvangt dan ook tweemaal per jaar een factuur van de penningmeester met het verzoek om de contributie voor het betreffende half jaar binnen 30 dagen te voldoen. De facturen worden verstuurd over de periode 01-01 t/m 30-06 en 01-07 t/m 31-12 van elk jaar. In de regel worden de facturen in februari en september naar de leden verzonden. Ben je een nieuw lid, dan wordt de eerste contributiebijdrage naar rato berekend.

Vanaf 01-01-2023 gelden de volgende bedragen (per half jaar):

• Inschrijfgeld (nieuw lid) :  € 5,00 
• Basiscontributie NTTB  :  € 10,25 
• A'66  contributie     
  • Jeugd (tot 18 jaar) :  € 71,00 
  • Senior (t/m 64 jaar) :  € 80,50 
  • Senior (65 jaar en ouder) :  € 57,50 
•  Deelname competitie    
  • Jeugd   :  € 18,50 
  • Senior   :  € 28,00 

Houders van de Rotterdampas kunnen een korting van € 25,00 verkrijgen door een kopie van de pas toe te zenden aan de penningmeester. De korting wordt vervolgens toegekend op de factuur voor de tweede helft van het jaar. Dit bedrag kun je dus niet zelf verrekenen.

Indien een lid door omstandigheden langdurig niet in staat is om te tafeltennissen (training, vrij spelen en wedstrijden) dan kan een aanvraag gedaan worden om het lidmaatschap om te zetten naar een "slapend" lidmaatschap. Indien het bestuur hiermee akkoord gaat, is er per half jaar naast de verplichte basiscontributie NTTB tevens een bedrag van € 12,50 aan contributie verschuldigd.

Voor leden met een zeer laag inkomen bestaan er enkele mogelijkheden voor een tegemoetkoming of andere betaalafspraken. Ook kan er mogelijk een beroep worden gedaan op ons "BackHandPotje", waarin leden een vrijwillige bijdrage storten om andere leden te kunnen helpen. Vraag naar de mogelijkheden bij de penningmeester

OldStars

Voor leden die alleen meedoen met het OldStars programma geldt een gereduceerd tarief. In tegenstelling tot de reguliere contributie betaal je voor deelname aan het OldStars programma per maand in plaats van per half jaar. Doe je mee met OldStars, dan krijg je maandelijks een factuur van € 17,50. Ben je in het bezit van een Rotterdampas, en is deze door de penningmeester gecontroleerd, dan betaald je per maand € 15,50. Geef dus, als je een Rotterdampas hebt, altijd je nummer door aan de penningmeester.

Vind je het OldStars programma zo leuk en besluit je om spelend lid van de vereniging te worden, dan gelden voor jou de reguliere tarieven zoals bovenaan vermeld.