Inschrijving jeugd najaarscompetitie 2020 --> gesloten

Beste ouders/verzorgers van jeugdleden van Alexandria ’66,

de inschrijving voor de nieuwe competitie is weer opengesteld. 

LET OP: de inschrijving is gesloten

Vermoedelijk dienen de teams begin juni worden opgegeven aan de NTTB. Wij willen jullie dus vragen om zo snel mogelijk, in ieder geval uiterlijk 20 mei 2020 het inschrijfformulier te hebben ingevuld met de benodigde informatie zodat onze technische commissie en jeugdcommissie de teams voor het najaar 2020 kunnen formeren. 

De tijden van de wedstrijden in het najaar 2020 zullen veranderen, ook de regionale teams zullen om 11:00 beginnen net als de landelijke teams.

Pupillen teams zullen weer Duo spelen.

Om alles in goede banen te laten verlopen willen wij iedereen graag de ouders / begeleiders attenderen op de volgende punten. 

Wanneer u uw kind opgeeft voor de competitie, zijn er een aantal zaken waar u (mede-)verantwoordelijk voor wordt:

  1. De teams hebben vijf keer in het seizoen een uitwedstrijd. Hierbij dient door de ouders het vervoer geregeld worden. Als dit goed onder de ouders verdeeld wordt, betekent dit dat u hooguit twee keer per seizoen een zaterdag meegaat voor begeleiding van een team bij een uitwedstrijd.
  2. Als club proberen wij zo goed mogelijk om bij elk team een coach te regelen. Vaak wordt dit door ouders opgepakt en in sommige gevallen worden teams begeleidt door een coach/ trainer.  Mocht er geen coach meegaan dan vragen wij de ouders om te ondersteunen bij begeleiding van het team. Eventueel bij het invullen van het wedstrijdformulier etc. 
  3. Als een speler niet kan spelen probeer dan van te voren een invaller te regelen. Als het team maar met 2 spelers komt opdagen dan krijgen we een boete van de bond en deze zal aan het betreffende team worden doorberekend.
  4. Elke zaterdag tijdens te competitiewedstrijd is er hulp nodig voor achter de bar. Dit betekent dat de ouders eens in de zoveel tijd ook worden verzocht om mee te helpen met bardienst. De ouders / verzorgers van elke jeugdspeler dient minimaal éénmaal per seizoen aan de beurt te komen voor een bardienst. De jeugdcommissie kan u hierover meer vertellen.
  5. Daarnaast is elke thuis wedstrijd 1 team verantwoordelijk voor het opzetten (en voor zover als mogelijk opruimen) van de velden en het ontvangen van de tegenstanders.
  6. Het laatste punt heeft te maken met alle voorgaande punten. Om het rijden, de begeleiding en de bardienst goed te laten verlopen, is het van belang dat hier goede uitleg bij gegeven wordt. Voor het begin van de competitie zal er een informatieavond voor ouders en kinderen, die zich voor de competitie hebben opgegeven, worden georganiseerd. De datum hiervan volgt later nog maar zal enkele weken voor aanvang van de competitie zijn.  

Als we deze zaken met elkaar goed regelen, kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen, die bij Alexandria ’66 competitie spelen, een leuk seizoen hebben.

Omdat de teamopgave voor 1 juni aan de NTTB gedaan moet worden en wij de tijd moeten hebben om de indeling compleet te maken, vragen we u het formulier voor 20 mei in te vullen.  

Mocht u vragen hebben over de aankomende competitie, dan kunt u een mail sturen naar de volgende adressen: wsj@ttv-a66.nl  en/of jeugdzaken@ttv-a66.nl

Wij hopen dat weer zoveel mogelijk jeugdspelers meedoen aan de competitie, want het is leuk om in een team en tegen spelers van andere verenigingen te spelen.

Je ELO-rating kun je vinden in de TTapp of de ranglijsten van de NTTB, als je nog geen rating hebt, kun je nul of een streepje invullen

 

Het inschrijfformulier is HIER te vinden.

Met vriendelijke groet, ook namens de jeugdcommissie,

Rob van den Maagdenberg
Wedstrijdsecretaris jeugd