SportPlus

SportPlus logo

Algemene informatie 

TTV Alexandria '66 heeft sinds 2014 het predicaat SportPlus, uitgereikt door Rotterdam SportSupport. Rotterdam Sportsupport (RSS) stimuleert en ondersteunt sportverenigingen bij het realiseren van maatschappelijke activiteiten. Dit predicaat toont aan dat de club een gezonde sociale en organisatorische huishouding heeft en succesvolle maatschappelijke activiteiten ontplooit. 

Meer informatie over SportPlus kunt u vinden op de site van Rotterdam SportSupport

Sportplusverenigingen helpen Rotterdam vooruit op het vlak van gezondheid, onderwijs, veiligheid, re-integratie en sportparticipatie. 

Doel van ttv Alexandria '66: 

Het optimaal benutten van alle kansen en mogelijkheden binnen de club in samenwerking met leden en instanties in de nabije omgeving ter bevordering van de sportparticipatie. 

Projecten van ttv Alexandria ‘66:

 • TafeltennisPlus , training voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte; 
 • Met ondersteuning van Rotterdam SportSupport verbeteren van eigen organisatie en betrokkenheid leden bij de club (behoud) 
 • Veilig sportklimaat 
 • Vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering die willen re-integreren op de arbeidsmarkt;  
 • Streven naar een gezonde sportkantine. Er worden met name bij jeugdwedstrijden en -toernooien gezonde broodjes bereid; 
 • Samenwerking met andere sportplusverenigingen in de wijk om activiteiten voor buurtbewoners op te zetten. Aansluiten bij evenementen in de buurt; 
 • Samenwerking met instanties in de buurt om activiteiten te ontplooien gericht op specifieke doelgroepen (ouderen/jeugd) die extra aandacht behoeven en in beweging moeten komen (werving en of gebruik accommodatie).

Met ondersteuning van RSS werken we samen met:

 • Sport regisseur /sportbedrijf 
 • Buurtwerk Alexander/Prinsenland en Dock Prinsenland
 • Combinatiefunctionaris (clinics scholen, werving jeugd)
 • Sportplusverenigingen Alexander
 • Tafeltennisverenigingen in Rotterdam en omstreken (kennis delen)
 • SportMEE Rotterdam 
 • Rijndamrevalidatie
 • Rotterdamse Sporticonen
 • Rotterdammers voor elkaar: vrijwilligersnetwerk