Tien Verheijen, onze vertrouwenspersoon

TTV Alexandria '66 heeft op dit moment één vertrouwenspersoon, Tien Verheijen, om signalen op te kunnen sporen op het gebied van ongewenste omgangsvormen (die kunnen leiden tot seksuele intimidatie/misbruik) pestgedrag en of discriminatie. Een situatie waar we geen van allen aan willen denken, maar helaas komt het regelmatig voor (kijk de kranten en het nieuws er maar op na).

We willen proberen dit te voorkomen (preventief beleid) maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. We willen er zorg voor dragen dat iedereen, maar vooral jeugdleden en vrouwen (de twee meest kwetsbare groepen) zich veilig kunnen voelen bij onze vereniging, zodat zij lekker kunnen sporten. Mochten er wel onveilige situaties ontstaan of wordt dat zo ervaren dan kan men bij Tien terecht voor een vertrouwelijk gesprek en wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn, welke acties ondernomen kunnen worden.

Wat kan men van de vertrouwenspersoon verwachten:

De vertrouwenspersoon is voor iedereen aanspreekbaar die ergens een probleem mee heeft. Dit kan persoonlijk zijn of met iemand van de vereniging en je weet niet wat te doen. Het kan ook zijn dat je lastiggevallen wordt door iemand en je weet niet bij wie je terecht kan. We hebben van de bond en NOC/NSF informatie ontvangen over seksuele intimidatie, zodat we weten hoe we hier mee om moeten gaan, of welke stappen ondernomen moeten worden. Dit betekent ook dat we met elkaar (bestuur, trainers coaches etc.) binnen de vereniging alert zijn op ongewenst gedrag, en dat we een goed beleid willen voeren hoe we hier met zijn allen mee om kunnen gaan. Een en ander is te vinden in het beleidsplan Veilig Sportklimaat bij Alexandria '66.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de persoon zelf bepaalt welke stappen er genomen moeten worden, De vertrouwenspersoon zal luisteren en zoeken naar de mogelijkheden.

Tien is aanspreekbaar voor alle leden, jeugdleden en/of hun ouders en is bereikbaar via het mailformulier van de vertrouwenspersoon.