TafeltennisPlus

TafeltennisPlus is een project van TTV Alexandria ’66, in samenwerking met Rotterdam Sportsupport. Ons project valt onder de maatschappelijke ambities die Sportplusverenigingen hebben om Rotterdam vooruit te helpen op het vlak van gezondheid, onderwijs, veiligheid, re-integratie en sportparticipatie.

Het project TafeltennisPlus is ontstaan uit de overtuiging dat tafeltennis zich uitstekend leent voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen die aan het revalideren zijn en/of een beperking aan het bewegingsapparaat hebben.

Binnen de vereniging zijn er verschillende leden met een lichamelijke beperking, voor hen heeft tafeltennis veel gebracht. Het enthousiasme en plezier die deze leden in onze sport hebben, heeft de vereniging doen stimuleren om meer mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om te gaan tafeltennissen.

TafeltennisPlus heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen met een bewegingsbeperking en of chronische ziekte structureel aan het bewegen te krijgen en te houden, door onder deskundige begeleiding bij ons te komen sporten.

Niet alleen de conditie zal worden bevorderd, maar ook het sociale karakter van onze vereniging is erg belangrijk. Zo voorkomen we een sociaal isolement en realiseren we een gezondere levensstijl en gezondheidswinst.

Het project richt zich op kinderen/jeugd en volwassenen met een lichamelijke beperking of beperking aan het bewegingsapparaat. Denk daarbij aan hartklachten, reuma, astma, hersenaandoening, bewegingsstoornissen en andere lichamelijke beperkingen. Ook is tafeltennis een uitstekende revalidatiesport. 

Indien nodig beschikt de vereniging over twee sportrolstoelen als lopen niet mogelijk is en men zelf nog geen sportrolstoel heeft. Wij geven ook advies bij eventuele aanschaf van een eigen sportrolstoel.

Om voor het project een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, gaan wij de samenwerking aan met praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, revalidatiecentra, Stichting Mee, Zorgimpuls en andere zorgverleners, om ons project onder de aandacht te brengen en hen te wijzen op de mogelijkheid om hun patiënten/cliënten naar onze vereniging door te verwijzen.

De trainingen zijn wekelijks op de donderdagochtend (max. 12 deelnemers) en of op de maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Deelnemers van deze lessen kunnen op den duur deel gaan uitmaken van de reguliere trainingsgroepen binnen de vereniging. Zij trainen dan op hun eigen niveau en spelen mogelijk wedstrijden en toernooien. 

We hopen de drempel om te gaan sporten voor deze doelgroep te verlagen om zo aan te kunnen sluiten bij de gezelligheid, saamhorigheid en sportiviteit van onze vereniging.

Plezier in bewegen staat voorop!

Voor meer informatie:
Saskia Meijer

saskiameijer@ttv-a66.nl

 

06-48 11 06 80