Nieuwe Rotterdampas?

Heb je voor het eerst een Rotterdampas of heb je dit jaar een nieuwe aangevraagd? Zorg dan, dat je het nummer van de pas zo snel mogelijk doorgeeft aan onze penningmeester via penningmeester@ttv-a66.nl .

De € 25,00 korting op de contributie wordt, als dat nog niet gedaan is, bij de factuur voor het tweede halfjaar verrekend. Houd er wel rekening mee, dat als je de korting al bij een andere sportclub hebt ontvangen, wij die niet nogmaals mogen geven. Omdat wij als vereniging, slechts € 20,00 vergoed krijgen, vragen wij tenslotte ook of je bereid bent om € 5,00 extra over te maken, zodat de club zo weinig mogelijk verlies heeft aan onze deelname aan deze actie van Rotterdampas. Alleen dan kunnen we ook volgend jaar weer mee blijven doen!

Nieuws overzicht