Competitie

Er kan tweemaal per jaar in competitieverband gespeeld worden. In het voorjaar van januari tot en met april en in het najaar van september tot met november. Per seizoen worden er 10 wedstrijden gespeeld. Bij deelname in competitieverband is het dragen van een officieel clubtenue verplicht!  Dit is aan te schaffen bij één van de bestuursleden.

Neem voor vragen contact op met iemand van competitezaken

 

Hieronder vind je de coronaregels, die op dit moment bij ons en onze diverse tegenstanders van kracht zijn (kijk voor je vertrekt naar je tegenstanders of er een update is):

TTV ALEXANDRIA '66  

 • Natuurlijk gelden allereerst ook bij ons nog steeds de basisregels: 1,5 meter afstand houden, niet komen als je gezondheidsklachten of koorts hebt, geen lichamelijke contacten, geen handen schudden, handen ontsmetten bij binnenkomst en na de wedstrijden.
 • Supporters en/of bezoekers worden niet toelaten. Wedstrijdspelers komen alleen als team plus eventuele coach.
 • Voor trainen en vrijspelen kom je alleen als je vooraf een tafel hebt gereserveerd.
 • Bij de jeugdwedstrijden en trainingen worden de ouders verzocht om waar nodig hun kinderen alleen te brengen en weer op te halen.
 • De kantine blijft (voorlopig voor drie weken) gesloten, maar mag wel gebruikt worden als looproute naar en van de kleedkamers en zaal 2.
 • Zorg zelf, dat je wat te drinken bij je hebt. Alcoholische dranken zijn daarbij niet toegestaan! Flesjes water en sportdrank kun je ook bestellen bij onze coronawacht.
 • Voor een eventueel bron en contact onderzoek, verzoeken we aan elke bezoeker om naam en telefoonnummer achter te laten op onze presentielijst. Deze lijst zal alleen daarvoor worden gebruikt en na 14 dagen worden vernietigd.
 • Wij hebben weliswaar meerdere kleedkamers en douches, maar we verzoeken je desondanks om daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Kom dus het liefst in wedstrijdkleding en trainingspak. Schoenen kunnen gewisseld worden in de zaal.
 • Overtreden van deze coronamaatregelen zal leiden tot uitsluiting van het bezoeken van onze accommodatie.

ATTC EVO-REPRO

 • entree is nu aan de zijkant, waar je direct de kantine binnenkomt. Bij binnenkomst moeten direct de handen worden ontsmet. 
 • er ligt een presentielijst die dient te worden ingevuld 
 • advies aan spelers is thuis om te kleden en te douchen en vóór en ná het bezoek thuis de handen te wassen
 • kleedkamers worden alleen gebruikt om jas op te hangen en sportschoenen aan/ uit te trekken.
 • Alle tassen etc. blijven in de zaal op een daarvoor aangewezen plek aan de zijkant van de zaal
 • Er worden maximaal 3 wedstrijden gespeeld op een avond om zo de juiste afstand te creëren voor o.a. de scheidsrechter.
 • Er wordt niet van speelhelft gewisseld tijdens de wedstrijden.

DE REPELAER

Op onze website is altijd een link te vinden naar het meest recente exemplaar. 
Door op deze link te klikken opent u direct het document dat nu relevant is.

Docos

Kijk voor de meest actuele corona maatregelen voor je naar de wedstrijd vertrekt even op: https://www.docos.info/upload/20200915-20200914-coronaprotocol.pdf

NTTC  

De hierna genoemde maatregelen gelden vanaf 29 september 2020.  Indien de huidige corona situatie daar aanleiding toegeeft zal het protocol worden gewijzigd.

Route bij betreden en verlaten NTTC: Bij binnenkomst is een ieder verplicht om via de dameskleedkamer naar de zaal te gaan en bij vertrek moet de herenkleedkamer gebruikt worden. Deuren: Om zo min mogelijk contact te hebben met deurklinken zorgen we er met rubberen deurstoppen voor dat alle deuren altijd open staan. Dit betreft dus de deuren van de kleedkamers om in en uit te komen en de twee deuren om de zaal binnen te komen. Verder zorgen we dat de buitendeur altijd op de stand wordt gezet zodat de buitendeur automatisch opengaat wanneer je aan komt lopen. 

 

Aangeven van klachten: Bij binnenkomst in het gebouw wordt een bord geplaatst waarop vermeld staat dat men het gebouw direct moet verlaten indien men corona relateerde klachten heeft.

 

Mondkapjes: Met betrekking tot het dragen van mondkapjes is er van overheidswege een dringend advies gegeven om mondkapjes te dragen in de openbare ruimtes binnen. Voor NTTC houdt dit advies het volgende in:

 

-  Tijdens het spelen wordt er geen mondkapje gedragen

-  Er is een dringend advies een mondkapje te dragen als je niet speelt

-  Zit je lang op een plek met voortdurend 1,5 meter vrije ruimte om je heen, dan kan het mondkapje af totdat die situatie ophoudt;

-  Tussen partijen word je geacht te gaan zitten en je plek zo min mogelijk te verlaten.

-  De mondkapjes moeten zelf worden meegenomen, NTTC verschaft geen mondkapjes

Desinfecteren: Bij binnenkomst moeten de handen in het halletje bij de lift beneden worden gedesinfecteerd. Indien met het naar boven lopen de trapleuning wordt aangeraakt, moeten de handen in het halletje boven wederom worden gedesinfecteerd. Na het spelen dienen de handen in het halletje boven te worden gedesinfecteerd. Zowel bij aanvang als na afloop van de wedstrijd of trainingscessie moeten de handen worden gedesinfecteerd. Hiertoe wordt er tevens bij de competitietafels een flacon met desinfectiemiddel  opgesteld.  

 

Schoonhouden tafels: Bij aanvang van de avond worden de tafels gedesinfecteerd. Indien nodig wordt dit vaker op de avond herhaald. Hiertoe staat bij iedere competitietafel en bij de ingang van de zaal een gele spuitbus met 44% alcohol. 

 

Trapleuning: Aangezien een trapleuning een van de meest besmette dingen is zal onder en boven aan de trap een bord worden gehangen waarbij vriendelijk wordt verzocht de trapleuning niet aan te raken. Indien dit een probleem is, kan men gebruik maken van de lift. Om er extra de aandacht op te vestigen dat de trapleuning niet wordt aangeraakt, wordt er over de leuning een koker  geplaatst (isolatiekoker voor verwarmingsbuizen). 

 

Douchen / omkleden: Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches, dit moet thuis gebeuren. Er wordt aan de leden gevraagd de sportkleding reeds thuis aan te trekken. Als mensen zich toch willen omkleden bij NTTC kan dat, maar moet de kleding in de sporttas bewaard blijven want er mag niets in de kleedkamer achterblijven. Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen met het wisselen van de sportschoenen, de gewone schoenen zullen in de sporttas mee de zaal ingenomen moeten worden. 

 

Toiletten: De toiletten worden bij voorkeur niet gebruikt. Bij heel hoge nood moet je hierna de toiletbril, de kraan en deurknop ontsmetten met ontsmettingsmiddel dat op het toilet aanwezig is.  

Tassen: De sporttassen worden tijdens het spelen onder de tafel gezet en na het spelen worden de sporttassen geplaatst onder de stoel of naast de barkruk waar men op zit.· Regels zijn online te vinden op https://nttc.nl/algemeen/belangrijke-informatie-voor-leden-en-bezoekers-van-nttc/

Shot’65 

De gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM dienen te worden gevolgd:

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan, Houd 1,5 meter afstand, Was bij binnenkomst en na de wedstrijden je handen.

- In de accommodatie is een looproute uitgezet zodat de 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen, De plattegrond met daarop de looproute tref je bij binnenkomst aan, Volg de pijlen naar de kantine, de kleedkamers en de speelzaal;

- De speelzaal mag alleen worden betreden vanuit de kantine. De kantine mag andersom niet via de speelzaal worden betreden.

- Shot’65 is wel verplicht een aanwezigheidsregistratie bij te houden. Dit om een eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken. Bij binnenkomst dient daarom een ieder zijn naam op het registratieformulier in te vullen.

 - Kleedkamers en douches kunnen worden gebruik, Er mogen maximaal 5 mensen tegelijk in een kleedkamer aanwezig zijn, Er zijn 4 kleedkamers beschikbaar, Per kleedkamer kunnen maximaal 2 mensen tegelijk douchen.

Regels met betrekking tot de competitiewedstrijden: Schud geen handen, Was je handen voor en na de wedstrijd, Tussen de games wordt gewoon van kant gewisseld, Houdt ook in de speelzaal 1,5 meter afstand van mekaar, Veeg zweethanden niet af op de tafel. Gebruik daarvoor je eigen handdoek, Gebruik voldoende afscheidingen zowel naast als achter de tafel, Speel alleen met schone tafeltennisballen, Telborden kunnen gewoon worden gebruikt als de teller voorafgaand aan de wedstrijd de handen wast, In de reguliere competitiewedstrijden vervalt het dubbelspel. Een wedstrijd bestaat derhalve nog uit 9 enkelspelen, In de duo-competitie wordt het dubbel vervangen door een enkelspel.

· Gebruik een mondkapje als je gezamenlijk in één vervoersmiddel naar een wedstrijd gaat en niet uit één huishouden komt;

· De tribune is niet open voor publiek;

 TOGB 

Algemene maatregelen • Op het TOGB-terrein worden alle basisregels, zoals geadviseerd door de overheid, in acht genomen. • De coronacoördinator en leden van de Tafeltenniscommissie van TOGB hebben het recht om bezoekers die zich niet aan de voorschriften houden te verwijderen van het TOGB-terrein. • Alle bezoekers moeten zich bij betreding van het gebouw registreren voor bron- en contactonderzoek. Hierbij dienen alle bezoekers te verklaren dat zij geen klachten hebben die kunnen duiden op Covid-19. Leden dienen enkel hun naam op te schrijven. Niet-leden dienen contactgegevens achter te laten (naam en emailadres of telefoonnummer). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek en worden na 14 dagen vernietigd. Zonder registratie is toegang tot het gebouw niet mogelijk.
Maatregelen voor uitspelende teams • Het gebouw opent om 19:45 op maandagen en vrijdag. Op donderdagen is het gebouw eerder geopend en worden spelers verzocht zich voor 20:00 om te kleden i.v.m. het einde van de trainingen. • Per uitspelend team is alleen ruimte in het gebouw voor de spelers en 1 coach/begeleider. Eventuele extra spelers kunnen i.v.m. ruimte in de zaal niet toegelaten worden. • De teamopstellingen worden door het uitspelende team doorgegeven aan de coach c.q. aanvoerder van het thuisspelende team die vervolgens het wedstrijdformulier invult. • Bij TOGB geldt dat de thuisspelende partij alle sets telt met een telbord. Hiervoor worden plastic handschoenen gebruikt.
Maatregelen in de zaal • De tafels staan zover mogelijk uit elkaar geplaatst. • De stoelen worden zo opgesteld dat er 1,5 meter afstand is tussen de spelers. • Tussen de games en in de laatste game wordt niet van tafelhelft gewisseld.
Maatregelen in de kantine • De kantineruimte mag niet betreden worden. Er is ook geen sprake van verkoop van consumpties. Zelf meegebrachte etenswaren mogen genuttigd worden in de zaal. 
 

Meer verenigingen kunnen volgen!