Teleurstellende opkomst ALV

Slechts 21 leden wisten dinsdag 8 september de weg naar onze Algemene Ledenvergadering te vinden. Dat is jammer, nu hebben deze 21 o.a. voor al die anderen beslist over een aanpassing van de contributie. Verder was het een kalme en vlotte vergadering, waaruit dit de belangrijkste besluiten zijn:

- Saskia Meijer is voorlopig (weer) als voorzitter van onze vereniging gekozen. Daarbij is aangegeven, dat het bestuur de komende tijd op zoek gaat naar jonge leden, die mee willen denken en praten tijdens de komende bestuursvergaderingen. Op die manier hoopt het bestuur, dat zij over één tot twee jaar enkele functies in het bestuur zullen kunnen overnemen.

-Om de huurstijgingen van de komende jaren op te vangen zullen de contributies vanaf 2021 met € 2,50 per half jaar stijgen. Dit naast de eerder aangenomen 3-jaarlijkse aanpassing aan het prijsindex cijfer, dat in 2022 weer bekeken zal worden.

-Verder is de vergadering akkoord gegaan met het jaarlijks laten stijgen van de leeftijd, waarop men een lagere contributie mag betalen. Dat was nu vanaf 62 jaar, maar dat zal in 2021 vanaf 63 jaar zijn, het jaar daarop vanaf 64 en zo verder tot de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd. Een voorstel om dit in één keer te doen zal volgend jaar opnieuw bekeken worden. Daarmee zouden dan wel alle leden, die nu al de lagere contributie betalen (leeftijd tussen 62 en 67 jaar), weer meer moeten gaan betalen.

De vergadering werd, om de 1,5 meter regel te kunnen waarborgen in zaal 1 gehouden en dat beviel eigenlijk wel heel goed.

Nieuws Overzicht