Technisch Beleidsplan A'66, meedenkers gezocht!

Het bestuur heeft samen met de technische commissie besloten om een technisch beleidsplan op te stellen. Een betere doorstroom van jeugdleden naar de seniorentak van onze vereniging kan een van de zaken zijn die in het technisch beleidsplan aan de orde komt. Bij Alexandria '66 stoppen al jaren veel jeugdleden vlak voor of na de overstap naar de seniorenafdeling. Dat is natuurlijk zonde! Wat kunnen we eraan doen om die trend te keren?

Bij de het opstellen van het plan wordt Alexandria’66 ondersteund door PreT-Prestaties door Training, het bedrijf van Luc Janssen. Luc heeft samen met de Nederlandse Tafeltennisbond een dienst ontwikkeld om verenigingen te helpen met het opstellen van technische beleidsplannen. Die dienst wordt mede mogelijk gemaakt door het Sportakkoord. Het doel van dat akkoord is om verenigingen te helpen meer mensen op een goede manier te laten sporten. Natuurlijk willen we voor Alexandria’66 een supergoed plan maken. We vinden het minstens zo belangrijk dat het plan kan rekenen op brede steun binnen de hele vereniging. Een breed draagvlak is daarom noodzakelijk. Dus zoeken we mensen uit alle geledingen van de vereniging die mee willen werken aan dit project. Jeugdleden, ouders, begeleiders, selectieleden, parasporters, veteranen… iedereen is welkom om mee te denken en mee te doen. De technische commissie heeft maandag 22 maart samen met een paar trainers en begeleid door Luc de eerste sessie gehad. Het was een leuke sessie en de tijd vloog voorbij. Wil je meedoen met een volgende sessie of op een andere manier betrokken raken bij dit leuke en belangrijke project? Meld je dan bij François (info@francoisdeleeuwe.nl) of Luc (luc@pret-prestatiesdoortraining.nl).

Nieuws Overzicht