Saskia Meijer treedt af als voorzitter

Dinsdagavond, 7 februari, tijdens de bestuursvergadering is onze voorzitter Saskia afgetreden als voorzitter en heeft haar taken voorlopig overgedragen aan vice-voorzitter Nico totdat er een nieuwe voorzitter wordt gekozen tijdens de ALV eind april.

Saskia had al laten weten te willen stoppen als voorzitter. Na 12 jaar in het bestuur wil ze graag het stokje overdragen aan nieuwe bestuursleden, zodat zij zich kan richten op andere zaken rondom tafeltennis. Met de inmiddels ontvangen toezegging van verlenging van het SportPlus predicaat voor de komende 4 jaar, vind zij dit een mooie afsluiting en afronding van het voorzitterschap.

We zullen de tomeloze inzet van Saskia voor onze vereniging ontzettend missen, maar hebben ook alle begrip voor haar besluit en zullen zeker ook nog regelmatig een beroep doen op haar kennis van zaken.

Naast het vrijwilligerswerk voor onze vereniging (sportplus, trainingen etc.) en voor de NTTB (landelijke commissie para-tafeltennis) is Saskia ook werkzaam voor de NTTB als para-tafeltennistrainer PTTC Rotterdam en coördinator schuiftafeltennis.

Sinds 1 februari is daar een functie bijgekomen, namelijk accountmanager NTTB voor Regio West, waarbij zij het eerste aanspreekpunt is voor verenigingen voor hulpvragen, advies en sparring. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.nttb.nl/nieuwe-accountmanagers-van-de-nttb/

Omdat deze nieuwe functie niet samengaat met het voorzitterschap van onze vereniging heeft zij dus besloten om de ALV niet af te wachten, maar nu al af te treden en de taken over te dragen aan de vicevoorzitter Nico de Lange. Saskia blijft, waar mogelijk, nog wel training geven en actief als aanspreekpunt voor de SportPlus activiteiten binnen de vereniging. 

 

Nieuws Overzicht