Secretaris Nico benoemd tot Lid van Verdienste

Na afloop van de ALV van donderdag 23 mei had voorzitter François nog een verrassing voor Nico de Lange. In een uitvoerige opsomming werd verteld over de vele taken, die hij de afgelopen jaren, naast die van secretaris, voor de vereniging op zich heeft genomen en dat daarom op voordracht van een aantal leden was besloten om Nico op grond van artikel 7, lid 3 van onze statuten met de bijbehorende oorkonde te benoemen tot Lid van Verdienste. Een titel die hij natuurlijk dankbaar aanvaarde.

Actueel Overzicht