Informatie over onze bardiensten

Een goede bar- en keukenomzet is voor een vereniging als TTV-Alexandria ‘66 van groot belang. Zonder deze barinkomsten zou onze vereniging er minder goed voor staan dan nu het geval is. 

Om dit te verwezenlijken is echter wel voldoende bezetting van bar en keuken nodig. Om dit te kunnen garanderen is tijdens de algemene ledenvergadering van mei 2016 besloten, dat bardiensten verplicht gesteld mogen worden.

Om voldoende bezetting te hebben tijdens de reguliere trainings- en competitieavonden, heeft de barcommissie vervolgens berekend, dat elk lid dat hiervoor in aanmerking komt, tenminste 4 bardiensten per jaar dient te vervullen.  Deze verplichting van 4 bardiensten per jaar is door de ALV van mei 2017 goedgekeurd. Bij de jeugd worden de bardiensten door de ouders verzorgd o.l.v. de jeugd commissie. De veteranen verzorgen onderling bardiensten op hun eigen speeldagen en toernooien. Een ieder die bardienst doet, moet zorgen, dat hij bekend is met de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). Dit kan eenvoudig via deze link waarna hij of zij na het goed beantwoorden van een 20-tal vragen een IVA-certificaat krijgt toegezonden. Hiervan dient bij de bar een kopie te worden bewaard. 

Op onze website staat een bardienstplanner, waarop ieder lid zelf voor het hele jaar kan aangeven, wanneer hij of zij die 4 bardiensten wil vervullen. Wie dat niet zelf doet wordt door de barcommissie ingedeeld, maar als dan blijkt, dat je op de door de commissie bepaalde datum niet kan, zal je zelf met iemand moeten ruilen. Dat zorgt dus voor extra werk voor jezelf en de barcommissie. Deel jezelf dus tijdig in via de bardienstplanner of, als dat niet lukt, geef dan zo snel mogelijk de door jou gewenste data door aan de barcommissie (barcommissie@ttv-a66.nl). 

Het zonder tijdige opgave van reden niet vervullen van een zelf of door de barcommissie ingeplande bardienst, waardoor je je medeleden benadeelt, is onacceptabel en wordt bestraft met een boete. Leden die geen bardienst willen draaien, kunnen via het barformulier vrijstelling te vragen (geef op waarom je niet aan je verplichting kan voldoen) of hun bardiensten afkopen. Zo'n formulier is op te vragen via secretaris@ttv-a66.nl .

Voor het niet voldoen aan het aantal verplichte bardiensten, zonder geldige reden, wordt na afloop van het betreffende kalenderjaar een boete gefactureerd. 

De bedragen van de hiervoor genoemde boetes staan vermeld in ons overzicht statuten en regelementen/huisregels inzake verplichte bardienst.

Leden, die bereid zijn om meer dan 4 bardiensten per jaar te doen, hebben 3 mogelijkheden:

Via de barpoule met vergoeding: Leden die hun 4 verplichte bardiensten al hebben vervuld, kunnen zich vervolgens opgeven voor extra bardiensten. Voor deze bardienst kan een vergoeding verkregen worden. De vergoeding geldt alleen als men:

  • Al genoeg ervaring heeft met bardiensten en een IVA-certificaat heeft behaald;
  • Alleen een bardienst draait (mag ook met 2 maar de vergoeding blijft hetzelfde); 
  • Vooraf aan de barcommissie heeft gemeld dat je met de barpoule mee wilt doen en zich indeelt op verzoek van de barcommissie;
  • Voldoet aan wat er van een goede bardienstmedewerker verlangd wordt. 

Als vrijwilliger zonder vergoeding: Leden die graag extra bardiensten willen draaien, zichzelf daartoe inplannen en hier geen vergoeding voor hoeven te hebben, worden uitgenodigd op de feestavond die jaarlijks voor al onze vrijwilligers wordt georganiseerd. Daar worden ze, omdat ze zich op meerdere momenten en voor diverse zaken hebben ingezet voor de club door het bestuur in het zonnetje gezet en bedankt voor hun hulp in het afgelopen jaar.

Lid worden van de baropvangploeg: Deze kernploeg bestaat uit 4 a 5 ervaren barmedewerkers, in het bezit van tenminste een IVA-certificaat, die elk op een vaste dag van de week bardienst doen. Zij instrueren ook nieuwe onervaren leden en ontvangen een vergoeding. Onderling van vaste dag ruilen is natuurlijk mogelijk. Als twee leden samen één bar-kernlid willen vormen is dat ook mogelijk. Neem voor deze mogelijkheden contact op met secretaris@ttv-a66.nl.

NB: Het geld dat wordt ontvangen door het afkopen en/of boetes, wordt gebruikt voor de barpoule en de uitbetaling van leden van de baropvangploeg.