Bijzondere leden

In artikel 7 van onze statuten worden de volgende bijzondere leden benoemd:

Ereleden zijn natuurlijke personen die, vanwege hun bijzondere verdiensten voor de ttv Alexandria '66, op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. 

Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die, vanwege een bijzondere verdienste of prestatie op het gebied waarbinnen de ttv Alexandria '66 zich beweegt, door het bestuur als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. 

Momenteel kennen wij de volgende bijzondere leden:

Leden van Verdienste 

 • Aad Boomman (†)
 • Ria Boomman
 • Gerrit Groeneveld (†)
 • Ton van Hoften (†)
 • Mark Jan Kleiborn (niet lid)
 • Paul van der Laan
 • Wietse Meulmeester
 • Ernst Punselie
 • Rob van Vliet (niet lid)
 • Jan Bordewijk

Ereleden 

 • Ton Jansen  (†)
 • Joop Koudijs
 • Rob Verschoor (†)
 • Frits Wild  (†)
 • Sander Boomman
 • Saskia Meijer