Geschiedenis van TTV Alexandria ‘66

De zestiger jaren

In 1966 werd in de jonge Rotterdamse woonwijk Alexanderpolder, de sportvereniging Alexandria ’66 opgericht. Binnen deze vereniging, waar meerdere sporten onderdak vonden, ontstond ook een groepje recreatieve tafeltennissers. Zij waren gewend om als het zo eens uitkwam een avondje te tafeltennissen in het toenmalige wijkgebouw “De Wissel”. Toen het idee ontstond om hier een officiële tafeltennisvereniging van te maken, was niet iedereen hier even enthousiast over. Immers, dan zou de vrijheid, blijheid plaats moeten maken voor regeltjes van statuten, een huishoudelijk reglement en die van de NTTB (de tafeltennisbond). Ook zou er binnen het provisorische maar gezellige gebouw “De Wissel” geen plaats meer voor hen zijn en moest er uitgekeken worden naar een kil gymnastiekgebouw.

Ondanks het verzet is op 13 oktober 1969 toch overgegaan tot oprichting van de sectie tafeltennis van Alexandria ’66. Dat was dus, één van de ongeveer zes sportsecties binnen de overkoepelende omnisportvereniging Alexandria ’66.

Vandaar ook onze naam, die refereert aan 1966, terwijl we pas in 1969 zijn ontstaan.

Een speelruimte werd gevonden in het padvinderscomplex “De Alexandrijn” aan het Lagelandsepad, maar al snel werd deze speelruimte verruild voor de gymzalen aan de Tattistraat. Bestuursvergaderingen vonden echter plaats in het inmiddels ook niet meer bestaande café Prinsenpolder, ja zelfs kampioenen werden daar gehuldigd.

De zeventiger jaren

Het was een tijd waarin leden nog met  “u” en “heren” werden aangesproken. Spelers bij hun voornaam noemen was er nog niet bij. Dat blijkt o.a. uit het vanaf  december 1970 verschenen maandelijkse clubblad “De Groene Tafel”. Eerst alleen gevuld met uitslagen van wedstrijden, maar al snel ook met allerhande verhalen voor en door leden.

In het seizoen 1972/1973 kon S.V. Alexandria ’66, sectie tafeltennis met hun 26 leden, 7 herenteams vormen. In 1973 lukte het niet alleen om voor het eerst met een team te promoveren naar de landelijke competitie, maar deed er ook voor het eerst een damesteam mee in de competitie. Intussen groeide de sectie tafeltennis in een rustig tempo en in 1977 konden er al 13 teams worden ingezet voor de NTTB-competitie.

Vanaf 1974 kon er naast tafeltennissen ook regelmatig geklaverjast worden en vanaf 1975 werd ook het bowlen een favoriete bezigheid.

In 1979 telden we 45 leden, waarvan 3 dames. Jeugdleden konden toen pas instromen vanaf 14 jaar!

Er kon gespeeld worden op maandagavond in twee zalen en op dinsdagavond in één zaal.

De tachtiger jaren

Een brand in november 1981 maakte een voorlopig einde aan het spelen in de Tattistraat.

Er werd tijdelijk uitgeweken naar een gymzaal aan De Korne in Zevenkamp, maar al in januari 1982 was één zaal aan de vertrouwde Tattistraat weer op orde gebracht. Het was echter wel passen en meten, want pas in september van dat jaar kon de tweede zaal weer in gebruik worden genomen.Vanaf eind 1987 kon er naast de maandag- en dinsdagavond ook op woensdagavond en zaterdagmiddag gespeeld en getraind worden.

In oktober 1989, bij het twintigjarig bestaan, telde de sectie tafeltennis zo’n 80 leden waarvan 30 junioren (inmiddels vanaf 8 jaar). Vanaf dat moment wordt er niet meer van de sectie tafeltennis van Alexandria ’66 gesproken maar zijn we een zelfstandige vereniging geworden, tafeltennisvereniging Alexandria ’66.

De negentiger jaren

We begonnen de competitie van 1990 met 10 seniorenteams, 4 jongensteams en 1 meisjesteam. In mei 1991 promoveert er voor het eerst een jeugdteam naar de landelijke competitie.

In 1992 tellen we 9 senioren- en 8 jeugdteams. Een noemenswaardig feit uit dat jaar is dat ons toenmalig lid Jolanda Paardekam, bij de paralympics in Barcelona, goud behaalde bij het rolstoeltafeltennis.

Omdat de gymzalen in een steeds slechtere conditie geraken en bijvoorbeeld het dak regelmatig lekkage oplevert, maakt TTV-Alexandria ’66 in 1993 de overstap naar het splinternieuwe activiteitencentrum Zjaak langs de Jaques Dutilhweg.  Er kunnen maar liefst 15 tafels opgesteld worden en mede hierdoor stijgt het aantal leden dat jaar naar 111 en in 1994 naar 120, waarvan 45 jeugdleden!

In 1995 wordt er voor de 50-plussers een aparte groep “veteranen” opgericht. Zij kunnen voortaan op zaterdagmorgen een balletje komen slaan.

In 1997 tellen we inmiddels 160 leden, spelen er 28 teams competitie en zijn we op alle doordeweekse avonden open. Na enige jaren zonder, doet er gelukkig ook weer een damesteam mee. We doen ons best om nog jongere jeugd (van 6 tot 9 jaar) binnen te halen  en zagen daarvoor zelfs een stukje van de poten van een tafeltennistafel af. Dat kon toen nog!

In 1999 groeide het aantal leden naar 196 (108 senioren, 20 veteranen en 58 jeugd). Voor het eerst kon er een heuse hoofd- en subsponsor aangetrokken worden en dit zorgde ervoor dat we een aantal jaren door het leven gingen als TTV-Alexandria-ESP.

Mede omdat in Zjaak, de speelzaal en het bargedeelte te ver uiteen lagen, gingen de gedachten vanaf 1999 toch steeds meer uit naar een eigen gebouw.

De eenentwintigste eeuw

De zoektocht naar een eigen locatie bracht ons uiteindelijk weer terug in de Tattistraat, waar de twee gymnastieklokalen inmiddels grotendeels ongebruikt stonden te wachten op renovatie.

In augustus 2003 kreeg onze vereniging groen licht voor de verbouwing van deze zalen, kleedkamers en kantine. Hiervoor werd een gunstig af te betalen lening bij de Gemeente afgesloten. In ruil daarvoor, knapten wij een vervallen sportlocatie grotendeels zelf weer op.

Eind 2004 konden we dan uiteindelijk weer verhuizen naar ons vertrouwde stekkie, dat we nu via een in het leven geroepen stichting BAT (Belangen Alexandria Tafeltennis) in eigen beheer hebben.

Eén zaal verhuren we doordeweeks regelmatig terug aan de gemeente t.b.v. scholen, maar de rest van het gebouw, dat we MatchPoint hebben gedoopt, kunnen we dagelijks ten volle benutten. We maken een sprong naar het heden en zien dat de vereniging er goed voorstaat met in 2017 zo’n 240 leden. We spelen in de competities, zowel landelijk als gewestelijk, behoorlijk mee met 6 jeugdteams, 17 seniorenteams, waarvan 1 dames en 17 duo-teams en er kan zelfs op zondagmiddag gespeeld worden.

In maart 2013 verscheen voor het laatst het clubblad “De Groene Tafel”. Het heeft het dus heel lang volgehouden, maar werd ingehaald door de tijd. Nieuws kan nu veel sneller en dus actueler verspreid worden via onze website, de facebookpagina en twitter. Wel is er met de komst van een nieuwe secretaris eind 2016 weer een maandelijkse nieuwsbrief verschenen, die per mail naar de leden verzonden wordt, maar ook in MatchPoint op papier te lezen is.

Sinds februari 2014 kent onze vereniging ook het project TafeltennisPlus waarbij mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening ook bij ons van harte welkom zijn om in beweging te komen. Dit komt o.a. via een samenwerkingsverband met revalidatiecentrum Rijndam en diverse instellingen in en rond de wijk, tot stand. Onze ambitie om ook van maatschappelijk belang te zijn voor de wijken om onze heen, heeft mede hierdoor ertoe geleid, dat we van de gemeente Rotterdam, via Rotterdam Sportsupport sedert 2014 het predicaat SportPlus-vereniging mogen dragen.

Mede hierdoor gaan deuren voor ons open bij gemeentelijke instanties, hetgeen in 2018 resulteerde in een flinke verbouwing van onze accommodatie om deze beter toegankelijk te maken voor leden en bezoekers met een lichamelijke beperking. Een nieuwe, beter zichtbare entree, met rolstoelhelling werd aangelegd, evenals automatische schuifdeuren en zelfs een speciale kleedkamer voor rolstoelgebruikers.

 Geschiedenis_5a

Waar andere verenigingen het vaak moeilijk hebben om hun ledental op peil te houden, zitten wij al vele jaren op een constant aantal van rond de 250 leden. In 2019 loopt ons ledenbestand zelf weer op en moeten we voor onze jongste jeugd zelfs een wachtlijst in het leven roepen.

Vol vertrouwen zien we daarom de toekomst tegemoet en vierden we in oktober 2019 dan ook trots het 50-jarig bestaan van TTV-Alexandria ’66 !