Klaverjassen

In onze gezellige kantine werd er tot voor kort iedere tweede zaterdagavond van de maand geklaverjast. De reeds geplande klaverjasavonden voor 2023 komen te vervallen.

We zijn dan ook op zoek naar een kaartliefhebber die naast zelf spelen tevens het openen en afsluiten van de kaartavonden wil overnemen.