SportPlus & OldStars

Klik HIER voor informatie over SPORTPLUS

Klik HIER voor informatie over OLDSTARS

 

Algemene informatie SPORTPLUS 

TTV Alexandria '66 heeft sinds 2014 het predicaat SportPlus, uitgereikt door Rotterdam SportSupport. 

In 2021 telt Rotterdam 27 Sportplusverenigingen, verdeeld over elf gebieden binnen de regio. 
Sportplusverenigingen zijn in basis vitaal sterk, bieden een veilige omgeving aan leden, vrijwilligers en bezoekers, en hebben de zaken financieel en juridisch op orde. Daarnaast zit maatschappelijke betrokkenheid en -ondernemerschap deze verenigingen in het bloed; zij weten wat er speelt en haken hierop in. Bijvoorbeeld met extra aanbod van sport en bewegen in samenwerking met jeugd-, zorg- of welzijnspartijen. Er is aandacht
voor het betrekken van omwonenden bij het verenigingsleven, en er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd op de accommodatie en in de wijk.
De Sportpluscommunity die deze 27 verenigingen samen vormen bestaat uit pioniers, waarmee Rotterdam Sportsupport en haar relaties graag samenwerken. De verenigingen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van projecten waarbinnen sport, bewegen en verenigen worden ingezet. Er wordt meegedacht over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen, met veel aandacht voor inclusie en duurzaamheid. Om de verenigingen binnen de Sportpluscommunity te helpen zich te blijven ontwikkelen, voorziet Rotterdam Sportsupport hen van extra ondersteuning, advies en informatie. Sportplusverenigingen ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar op initiatief van Rotterdam Sportsupport.
Deze communitybijeenkomsten zijn informatief, educatief en netwerkversterkend. Er wordt samen met externe partijen en potentiële partners nieuwe kennis opgedaan, er worden ervaringen gedeeld en er ontstaan regelmatig nieuwe samenwerkingen.
 

Dat Sportplusverenigingen over de juiste kennis en kunde beschikken en de zaken op orde hebben, wordt getoetst door een onafhankelijke commissie. Na toetsing wordt voor één, twee of vier jaar een Sportpluspredicaat aan de vereniging toegekend. Dit predicaat wordt onderschreven door de wethouder en de directie van Rotterdam Sportsupport. Er wordt getoetst op de volgende onderdelen:

 • Algemene vitaliteit
 • Veilig sportklimaat
 • Maatschappelijk ondernemerschap
 • Borging maatschappelijke activiteiten
 • Financiële en juridische zaken
 
De toetsingscommissie bestaat uit leden die dagelijks werkzaam zijn bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, Gemeente Rotterdam, branchevereniging NL Actief, Rabobank Rotterdam en stichting Thuis Op Straat Rotterdam. De toetsingscommissieleden voeren in duo's gesprekken met verenigingen die een Sportplusstatus willen behalen of behouden. De gesprekken vinden plaats op basis van toegezonden informatie door de vereniging en in- en externe experts van Rotterdam Sportsupport. De toetsingscommissie is zeer betrokken bij de Sportpluscommunity. Zowel tijdens de gesprekken als
gedurende het jaar deelt zij graag regelmatig haar kennis en netwerk met Sportplusverenigingen

Meer informatie over SportPlus kunt u vinden op de site van Rotterdam SportSupport.

Sportplusverenigingen helpen Rotterdam vooruit op het vlak van gezondheid, onderwijs, veiligheid, re-integratie en sportparticipatie, waarbij het doel van TTV Alexandria '66 is, het optimaal benutten van alle kansen en mogelijkheden binnen de club in samenwerking met leden en instanties in de nabije omgeving ter bevordering van de sportparticipatie. 

Projecten van TTV Alexandria ‘66 zijn:

 • TafeltennisPlus , training voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte; 
 • Met ondersteuning van Rotterdam SportSupport verbeteren van eigen organisatie en betrokkenheid leden bij de club (behoud) 
 • Veilig sportklimaat 
 • Vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering die willen re-integreren op de arbeidsmarkt;  
 • Streven naar een gezonde sportkantine. Er worden met name bij jeugdwedstrijden en -toernooien getracht gezonde broodjes aan te bieden; 
 • Samenwerking met andere sportplusverenigingen in de wijk om activiteiten voor buurtbewoners op te zetten. Aansluiten bij evenementen in de buurt;
 • Trachten om ouderen in beweging te krijgen via OldStars tafeltennis en Daens beweeguurtje; 
 • Samenwerking met instanties in de buurt om activiteiten te ontplooien gericht op specifieke doelgroepen (ouderen/jeugd) die extra aandacht behoeven en in beweging moeten komen (werving en of gebruik accommodatie).

Met ondersteuning van Rotterdam SportSupport werken we samen met:

 • Sport regisseur /sportbedrijf 
 • Buurtwerk Alexander/Prinsenland en Dock Prinsenland
 • Combinatiefunctionaris (clinics scholen, werving jeugd)
 • Sportplusverenigingen Alexander
 • Tafeltennisverenigingen in Rotterdam en omstreken (kennis delen)
 • SportMEE Rotterdam 
 • Rijndamrevalidatie
 • Rotterdamse Sporticonen
 • Rotterdammers voor elkaar: vrijwilligersnetwerk 
 • Stichting Pameijer

 Ga hier naar het inschrijfformulier om deel te nemen aan het TafeltennisPlus programma!

 


DOE MEE MET OLDSTARS!

Heb je jarenlang getafeltennist, speelde je het soms op de camping of ben je gewoon benieuwd hoe leuk tafeltennis is, dan hebben wij goed nieuws!

Bij Tafeltennisvereniging Alexandria '66 hebben wij OldStars, speciaal voor de leeftijdsgroep 55+, maar iedereen is welkom!

Fit en scherp, sociaal actief, professionele begeleiding, dat kun je bij OldStars verwachten!

Bij OldStars tafeltennis bestaat de training uit een warming-up en verschillende beweegvormen. Tafeltennis is een onderdeel van de training. Zo werk je aan een betere balans en conditie.

Naast bewegen staat bij OldStars tafeltennis ook het sociale contact centraal. Ontmoet nieuwe mensen, bijkletsen bij een kopje koffie of thee!

Je krijgt professionele begeleiding van een trainer die werkt volgens het Athletic Skills Model (ASM). Deze methode verbetert de vaardigheid van bewegen op een veelzijdige en laagdrempelige manier. Het ASM maakt gebruik van vaardigheden uit verschillende sporten, spelvormen en activiteiten. 

Het Nationaal Ouderenfonds ondersteund OldStars Tafeltennis, bekijk in dit filmpje wat je kunt verwachten: https://www.youtube.com/watch?v=SDCV9KYfPnY

 Ga hier naar het inschrijfformulier om deel te nemen aan het OldStars programma.