SportPlus, OldStars en Yoga+

Klik HIER voor informatie over SPORTPLUS

Klik HIER voor informatie over OLDSTARS

Klik HIER voor informatie over YOGA+

 

Algemene informatie SPORTPLUS 

TTV Alexandria '66 heeft sinds 2014 het predicaat SportPlus, uitgereikt door Rotterdam SportSupport. 

In 2022 telt Rotterdam 28 Sportplusverenigingen, verdeeld over elf gebieden binnen de regio. 
Sportplusverenigingen zijn in basis vitaal sterk, bieden een veilige omgeving aan leden, vrijwilligers en bezoekers, en hebben de zaken financieel en juridisch op orde. Daarnaast zit maatschappelijke betrokkenheid en -ondernemerschap deze verenigingen in het bloed; zij weten wat er speelt en haken hierop in. Bijvoorbeeld met extra aanbod van sport en bewegen in samenwerking met jeugd-, zorg- of welzijnspartijen. Er is aandacht
voor het betrekken van omwonenden bij het verenigingsleven, en er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd op de accommodatie en in de wijk.
De Sportpluscommunity die deze Sportplusverenigingen samen vormen bestaat uit pioniers, waarmee Rotterdam Sportsupport en haar relaties graag samenwerken. De verenigingen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van projecten waarbinnen sport, bewegen en verenigen worden ingezet. Er wordt meegedacht over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen, met veel aandacht voor inclusie en duurzaamheid. Om de verenigingen binnen de Sportpluscommunity te helpen zich te blijven ontwikkelen, voorziet Rotterdam Sportsupport hen van extra ondersteuning, advies en informatie. Sportplusverenigingen ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar op initiatief van Rotterdam Sportsupport.
Deze communitybijeenkomsten zijn informatief, educatief en netwerkversterkend. Er wordt samen met externe partijen en potentiële partners nieuwe kennis opgedaan, er worden ervaringen gedeeld en er ontstaan regelmatig nieuwe samenwerkingen.
 
Dat Sportplusverenigingen over de juiste kennis en kunde beschikken en de zaken op orde hebben, wordt getoetst door een onafhankelijke commissie. Na toetsing wordt voor één, twee of vier jaar een Sportpluspredicaat aan de vereniging toegekend. Dit predicaat wordt onderschreven door de wethouder en de directie van Rotterdam Sportsupport. Er wordt getoetst op de volgende onderdelen:
 • Algemene vitaliteit
 • Veilig sportklimaat
 • Maatschappelijk ondernemerschap
 • Borging maatschappelijke activiteiten
 • Financiële en juridische zaken
De toetsingscommissie bestaat uit leden die dagelijks werkzaam zijn bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, Gemeente Rotterdam, branchevereniging NL Actief, Rabobank Rotterdam en stichting Thuis Op Straat Rotterdam. De toetsingscommissieleden voeren in duo's gesprekken met verenigingen die een Sportplusstatus willen behalen of behouden. De gesprekken vinden plaats op basis van toegezonden informatie door de vereniging en in- en externe experts van Rotterdam Sportsupport. De toetsingscommissie is zeer betrokken bij de Sportpluscommunity. Zowel tijdens de gesprekken als
gedurende het jaar deelt zij graag regelmatig haar kennis en netwerk met Sportplusverenigingen

Meer informatie over SportPlus kunt u vinden op de site van Rotterdam SportSupport.

Sportplusverenigingen helpen Rotterdam vooruit op het vlak van gezondheid, onderwijs, veiligheid, re-integratie en sportparticipatie, waarbij het doel van TTV Alexandria '66 is, het optimaal benutten van alle kansen en mogelijkheden binnen de club in samenwerking met leden en instanties in de nabije omgeving ter bevordering van de sportparticipatie. 

Projecten van TTV Alexandria ‘66 zijn:

 • TafeltennisPlus , training voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte; 
 • Met ondersteuning van Rotterdam SportSupport verbeteren van de eigen organisatie en de betrokkenheid van leden bij de club (behoud) 
 • Veilig sportklimaat 
 • Vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering die willen re-integreren op de arbeidsmarkt;  
 • Streven naar een gezonde sportkantine. Er worden met name bij jeugdwedstrijden en -toernooien getracht gezonde broodjes aan te bieden; 
 • Samenwerking met andere sportplusverenigingen in de omgeving om activiteiten voor buurtbewoners op te zetten. Aansluiten bij evenementen in de buurt;
 • Trachten om ouderen in beweging te krijgen via OldStars tafeltennis, Daens beweeguurtje en (rol)stoel-Yoga; 
 • Samenwerking met instanties in de buurt om activiteiten te ontplooien gericht op specifieke doelgroepen (ouderen/jeugd) die extra aandacht behoeven en in beweging moeten komen (werving en of gebruik accommodatie).

Met ondersteuning van Rotterdam SportSupport werken we samen met:

 • Sport regisseur /sportbedrijf 
 • Buurtwerk Alexander/Prinsenland en Dock Prinsenland
 • Combinatiefunctionaris (clinics scholen, werving jeugd)
 • Sportplusverenigingen Alexander
 • Tafeltennisverenigingen in Rotterdam en omstreken (kennis delen)
 • SportMEE Rotterdam 
 • Rijndamrevalidatie
 • Rotterdamse Sporticonen
 • Rotterdammers voor elkaar: vrijwilligersnetwerk 
 • NOC*NSF
 • Stichting Pameijer

 Ga hier naar het inschrijfformulier om deel te nemen aan het TafeltennisPlus programma!

 


DOE MEE MET OLDSTARS (deze spelvorm wordt op dit moment niet meer aangeboden wegens te weinig deelnemers)!

Heb je jarenlang getafeltennist, speelde je het soms op de camping of ben je gewoon benieuwd hoe leuk tafeltennis is, dan hebben wij goed nieuws!

Bij Tafeltennisvereniging Alexandria '66 hebben wij OldStars, speciaal voor de leeftijdsgroep 55+, maar iedereen is welkom!

Fit en scherp, sociaal actief, professionele begeleiding, dat kun je bij OldStars verwachten!

Bij OldStars tafeltennis bestaat de training uit een warming-up en verschillende beweegvormen. Tafeltennis is een onderdeel van de training. Zo werk je aan een betere balans en conditie.

Naast bewegen staat bij OldStars tafeltennis ook het sociale contact centraal. Ontmoet nieuwe mensen, bijkletsen bij een kopje koffie of thee!

Je krijgt professionele begeleiding van een trainer die werkt volgens het Athletic Skills Model (ASM). Deze methode verbetert de vaardigheid van bewegen op een veelzijdige en laagdrempelige manier. Het ASM maakt gebruik van vaardigheden uit verschillende sporten, spelvormen en activiteiten. 

Het Nationaal Ouderenfonds ondersteund OldStars Tafeltennis, bekijk in dit filmpje wat je kunt verwachten: https://www.youtube.com/watch?v=SDCV9KYfPnY

 Ga hier naar het inschrijfformulier om deel te nemen aan het OldStars programma.

 ________________________________________________________________________________

YOGA+ VOOR MENSEN MET EEN FYSIEKE BEPERKING

Dat is Yoga vanuit de (rol)stoel, iedere donderdag van 17:00u-18:00u, met een inloop vanaf 16:30u

Yoga is toegankelijk voor iedereen. Ook en juist voor mensen met een fysieke beperking. Yoga gaat om bewustwording: de beoefening en doorleving van yoga maakt je bewust van de werking van jouw lichaam, de adem, hoe je je voelt, hoe je denkt en hoe je in het leven staat.

Een yogales bestaat uit een rijke variatie aan oefeningen: fysieke houdingen en bewegingen (asana’s), adembeheersingsoefeningen (pranayama’s), massage, meditatie, visualisatie, concentratie- en coördinatieoefeningen. De diversiteit is zo groot als onze eigen creativiteit. 

De adem loopt als een rode draad door de yogabeoefening heen. Zeker ook in de Yoga+ lessen. Als je een fysieke beperking hebt en/of rolstoelgebonden bent, is het ontzettend belangrijk om het lichaam vitaal te houden. De oefeningen zijn er dan ook op gericht om de werking van de organen, het spijsverteringskanaal, de bloed- en lymfevaten, de spieren en de gewrichten te stimuleren en te activeren. Maar ook om ze te leren ontspannen en te ontladen. Yoga gaat verder dan het fysieke lichaam. Yoga leert je om verbinding te maken tussen lichaam en geest; tussen hoofd, hart en buik. Via de adem maak je verbinding met jouw levensenergie en leer je deze in te zetten, te doseren en te activeren. 

Omdat ieder mens uniek is, beoefen je yoga altijd naar eigen vermogen. Met vriendelijke aandacht en respect verken en verleg je je mogelijkheden en begrenzingen. Het is het aangaan van de reis, ervaringen opdoen en deze meenemen en toepassen in het dagelijks leven. Yoga is altijd maatwerk. Zeker in de Yoga+ lessen, waar we gebruik maken van hulpmiddelen, aanpassingen en ondersteuning waar dat nodig is. Tegelijkertijd is de ervaring dat de kracht en dynamiek van oefenen in een groep een enorme stimulans is. Alles wat je doet, doet er toe voor jezelf én voor de ander. Voel je welkom.


De lessen worden met veel plezier gegeven door Annet Alingh-van der Schalk van Yogapraktijk Pachamama. Inspiratie haalt ze uit haar liefde voor het leven, de natuur en de verscheidenheid aan mensen. In samenwerking met TTV Alexandria '66 heeft zij een nieuwe locatie gevonden voor deze Yoga+ groep. Een groep die door de jaren heen altijd een bont gezelschap is geweest van bijzondere mensen in wisselende samenstelling en met een vaste kern. De groep voelt zich erg welkom bij onze vereniging is blij met de fijne samenwerking.  

Voor vragen of aanmelding, mail je naar info@yogapraktijkpachamama.nl of bel/app Annet via 06-48 38 25 06.