Huisregels inzake de alcoholverstrekking Matchpoint

Uittreksel uit het actuele bestuursreglement versie 1.0) Artikel 2 Wettelijke bepalingen (versie mei 1017)

 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

Artikel 5 Huis- en gedragsregel

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank buiten de kantine te nuttigen.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden, trainers, coaches en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun dienst.
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ zijn in de kantine niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 9. Conform de horecavergunning wordt geen sterke drank geschonken.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
  • Weekdagen: van 07:00 uur tot een uur na de laatste wedstrijd of training, maar uiterlijk tot 01:00 uur.
  • Vrijdag (op zaterdag) en zaterdag (op zondag): van 07:00 uur tot een uur na de laatste wedstrijd of training, maar uiterlijk tot 02:00 uur.
 2. Op de volgende tijdstippen kan er conform de drank- en horecavergunning en ons Bestuursreglement “Alcohol en Sportkantines” alcohol worden geschonken:
  • Op normale dagen van 12:00 uur tot een half uur voor sluitingstijd.
  • Op bijzondere dagen, zoals toernooien, van 10:00 uur tot een haf uur voor sluitingstijd.
 3. Als tijdens de openingstijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Toevoeging sluitingstijden bar en keuken

Omdat barmedewerkers (vrijwillig of ingedeeld) op een acceptabel tijdstip hun werkzaamheden, inclusief opruimen en afsluiten, moeten kunnen beëindigen, worden in afwijking van de in artikel 6 genoemde openings- en schenktijden, de volgende tijdstippen in acht genomen voor het sluiten van bar en keuken:

 • 23:00 uur op trainings- en vrijspeelavonden
 • 24:00 uur op wedstrijd- en weekendavonden
 • Indien een gekwalificeerd en nuchter lid de bardienst wil overnemen, mag hiervan afgeweken worden tot uiterlijk 01:00 respectievelijk 02:00 uur
Onze statuten en reglementen Overzicht