Statuten

Onze statuten zoals vastgelegd in de algemene ledenvergaderingen van 8 september 2021 en 14 maart 2022:

 
 
Lees meer

Huisregels inzake gebruik v/d sportaccomodatie "Matchpoint"

  • Het gebruik van de accommodatie is geheel voor eigen risico.

  • Het beheer van MatchPoint is niet verantwoordelijk voor verlies en of diefstal.

  •  Roken is in het hele complex ten strengste verboden.

  • Onbehoorlijk gedrag leidt tot uitzetting van het complex (ter beoordeling van de verantwoordelijke zaalwacht).

Lees meer

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

Dit is een privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Alexandria ‘66, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40346035 (hierna: “Ttv Alexandria ‘66”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Ttv Alexandria ‘66 verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. We hebben toestemming om het AVG-OK logo te voeren, meer info hierover op AVG OK (stichting-avg.nl)

Lees meer